Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet

Publiczna Szkoła Podstawowa jest jednostką organizacyjną Gminy Cisek. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Rok 2024 – https://bip.cisek.pl/6758/1323/budzet-gminy-cisek-na-2024-rok.html

Rok 2023 – https://bip.cisek.pl/5936/1323/budzet-gminy-cisek-na-2023-rok.html

Rok 2022 – http://bip.cisek.pl/5131/1323/budzet-gminy-cisek-na-2022-rok.html

Rok 2021 – http://bip.cisek.pl/4298/1323/budzet-gminy-cisek-na-2021-rok.html

Rok 2020 – http://bip.cisek.pl/3392/1323/budzet-gminy-cisek-na-2020-rok.html

Rok 2019 – http://bip.cisek.pl/2648/1323/budzet-gminy-cisek-na-2019-rok.html

Rok 2018 – http://bip.cisek.pl/2334/1323/budzet-gminy-cisek-na-2018-rok.html